MASARYK A LIBUŠE

T. G. Masaryk a Libuše

Smetanova Libuše vznikala v době, kdy Čechům zasvitla, byť na krátko, naděje na rovné postavení v habsburské monarchii. Stejně jako se 28. října 1918 konečně naplnila touha po samostatném státu, vyplnilo se i přání Smetanovo, aby se jeho vyobrazení počátků českého národa a bájné kněžny Libuše stalo dílem pro slavnostní příležitosti. Byly to právě fanfáry z Libuše, které vítaly v prosinci 1918 při příjezdu prvního prezidenta mladé Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka, což byla volba, kterou podporoval i fakt, že Masaryk stejně jako jeho žena Charlotta patřili celý život k velkým ctitelům a podporovatelům Smetanova díla.

Pražské Národní divadlo uvedlo 22. prosince 1918 slavnostní představení Libuše na počest T. G. Masaryka, které prezident navštívil. V hlavní roli pohostinsky vystoupila slavná pěvkyně Ema Destinnová.

Ani Brno nezůstalo pozadu - na druhé schůzi nově ustanoveného výboru Družstva Národního divadla v Brně 19. prosince 1918 Leoš Janáček, který patřil k obdivovatelům T. G. Masaryka, navrhl, aby byl prezidentův příjezd uctěn slavnostním představením Smetanovy Libuše. Navíc trval na tom, aby se představení uskutečnilo nikoliv v českém divadle na Veveří ulici, ale v reprezentativní budově Městského (dnes Mahenova) divadla, která do té doby patřila německému divadelnímu souboru. Jelikož Libuše nebyla v brněnském Národním divadle téměř deseti letech na repertoáru, musel se Janáček zaručit, že se podaří představení kvalitně nastudovat během pouhých dvou dnů, a to v novém prostředí a s improvizovanou výpravou. Přes hektické přípravy představení dopadlo výborně, jak Janáček napsal v dopise Kamile Stösslové: Dnes tu máme slávu. Na můj návrh dáváme v městském divadle po prvé "Libuši". Celé divadlo bylo do 9 hod. ráno od večera vyprodáno! Jsem zvědav, jak to dopadne. [...] Dopisuji po včerejším slavném divadelním představení. Náhodou přijeli legionáři naši s italskými důstojníky. To bylo vítání v divadle!

S T. G. Masarykem je spojeno i místo, které bylo vybráno jako dějiště naší nové inscenace Smetanovy Libuše. Areál Brněnských veletrhů a výstaviště, je místem, které v historii města Brna hraje nezastupitelnou roli a vděčí za svou existenci a rozvoj právě vzniku samostatné republiky. Jeho otevřením v květnu 1928 Výstavou soudobé kultury u příležitosti 10. výročí Československé republiky pod patronátem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka získalo Brno jeden z nejvýznamnějších funkcionalistických stavebních komplexů své doby. Prezident Masaryk sice nebyl otevření osobně přítomen, výstavu ale během roku 1928 dvakrát navštívil.